Utredning av information och kommunikation

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Adresserar olika aspekter av kommunikation och arbetsmiljö, inklusive tillgänglighet till information, kvaliteten på denna information, stöd från ledarskapet, och hantering av arbetsbelastning.
  • Sammanställer svar som ger en klar bild av nuvarande förhållanden och behov av förbättring.
  • Ger värdefull insikt i styrkor och svagheter inom organisationens kommunikationsstrukturer och arbetsmiljö, vilket kan användas för att förbättra policys.