Utredning av lärande och utveckling

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Identifierar hur väl arbetsgivare och ledning främjar och stöder lärande och utveckling på jobbet.
  • Bedömer hur personalen upplever sina arbetsuppgifter i termer av intresse och meningsfullhet.
  • Fastställer nivån av medarbetarnas kompetens och deras möjligheter till karriärutveckling inom organisationen.
  • Utvärderar effektiviteten av intern kommunikation och feedbackmekanismer.