Utredning av ledarstil

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Förbättrar kommunikationen mellan chefer och anställda genom att lyfta fram områden där feedback och stöd kan behövas.
  • Identifierar utbildningsbehov genom att uppmärksamma kompetensgap och önskan om personlig utveckling.
  • Stärker arbetsmiljön genom att framhäva och adressera områden för förbättring inom ledarskap och medarbetarengagemang.
  • Understödjer företagets efterlevnad av arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga krav som finns på arbetsgivaren.