VD-avtal

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Typ:
Kategori:
Lagar:

Bra för:

  • Fastställer villkoren för anställningen, inklusive lön, förmåner och eventuella avgångsvederlag vid uppsägning
  • Skapar en juridiskt bindande ram för att hantera eventuella tvister som kan uppstå under VD:ns anställning.
  • Mallen går att anpassa och skriva om utefter de specifika förutsättningar som föreligger inom organisationen.