VD-instruktion

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Definierar tydligt VD:s ansvar och befogenheter, vilket minskar risken för missförstånd och konflikter
  • Säkerställer att VD:s arbete följer alla relevanta lagar, inklusive arbetsmiljölagen, miljöbalken och aktiebolagslagen.
  • Ger VD en strukturerad ram för att sköta den dagliga förvaltningen och leda bolagets verksamhet på ett effektivt sätt