AktuelltBrottArbetslivskriminaliteten granskas i ny insats

Arbetslivskriminaliteten granskas i ny insats

24 november 2022

Nyligen rapporterade Arbetsmiljöverket att omkring 120 företag inom olika branscher nu kontrolleras i en ny, myndighetsgemensam (polismyndigheten, skatteverket och Arbetsmiljöverket m.m) insats mot arbetslivskriminalitet. Insatsen syftar till att undersöka farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete.

Insatserna genomförs genom oanmälda kontroller i branscher som är extra utsatta för arbetslivskriminalitet. Det har än så länge konstaterats att denna problematik återfinns inom bland annat skönhetssalonger och bolag som hanterar bilvård. Vidare har inspektioner gjorts på företag inom hotell, städ, bygg, taxi och handel. Hälften av de företag som inspekterats har fått krav på att åtgärda upptäckta brister i arbetsmiljön.

Nu har uppmaningar till allmänheten gått ut om ökad verksamhet vid köp av tjänster. Hittills har ungefär 8 000 gemensamma insatser genomförts av myndigheterna.

Relaterat

  • Tjänstefel

    Tjänstefel

    Tjänstefel är ett centralt och komplext område inom arbetsrätten i Sverige. Det refererar till när en person i myndighetsställning, såsom exempelvis läkare, polis, domstol, socialtjänst eller arbetsförmedling agerar på ett sätt som strider mot lag eller sina arbetsuppgifter. I denna artikel kommer vi att utforska tjänstefel mer ingående genom att undersöka vad det innebär, vilka…

  • Fler och fler arbetsmiljöbrott lagförs

    Fler och fler arbetsmiljöbrott lagförs

    14 november 2022 Ungefär en person varje vecka dör på jobbet i Sverige och många fler skadas eller blir sjuka på sin arbetsplats. De flesta dödsolyckor sker inom transport, jordbruk, magasinering, byggbranschen och tillverkning. För att motverka dessa arbetsmiljöproblem inleddes för en tid sedan ett utvecklat samarbete mellan polisen, Åklagarmyndigheten och Arbetsmiljöverket. Den 14:e november…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev