Investera i kunskap

Law:box är ett snabbväxande SaaS-bolag inom legaltech!

SaaS – Software as a Service

En ren SaaS lösning har följande egenskaper:
– Det är en applikation som är värd för en molnstruktur.
– Enkel att komma åt information via en app eller webbläsare.
– Kunderna betalar en månadsavgift för att nyttja Law:box.

Fördelarna med SaaS Affärsmodell
Det fantastiska med SaaS affärsmodell är att kunderna tenderar att bli lojala.
Detta gäller särskilt om SaaS-produkten blir en integrerad del av deras verksamhet.

Återkommande intäkter är kärnan i SaaS -affärsmodellen.

Law:box vision

”Att bli det självklara valet i Sverige inom legaltech segmentet och att vara folkets digitala rådgivare och guide inom olika juridiska områden!

Aktuell nyemission

Law:box AB planerar en nyemission under 2024 för att trygga en positiv försäljningsutveckling. Genom att få möjlighet att ta in sälj- och marknads-kompetens samt komplettera med en senior jurist säkerställer vi att företaget får den tillväxt vi önskar och att innehållet kvalitetssäkras. Vidare ska vi fortsätta den tekniska utvecklingen och automatisera säljprocessen.
Vi gör det med en värdering på 8 000 000 kronor. Bolaget ökar antalet aktier med 15% och vi planerar att ta in 1 200 000 kronor.

Teckningsperioden är från 2024-01-01 till 2024-04-30.
Har du några frågor så hör av dig till bolagets VD:

Billy Ydefjäll på 0702-733 733 eller billy.ydefjall@lawbox.se