1. Integritetsskyddspolicy

1.1 Din integritet är viktig för oss och vi vill därför vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. LAWBOX AB:s integritetsskyddspolicy kan komma att uppdateras men du hittar alltid den senaste versionen på www.lawbox.se

1.2 Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners. När du delar dina personuppgifter med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

‍2.1 LAWBOX AB (org. nr 559325–3627) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post

‍2.1 LAW:BOX AB (org. nr 559325–3627) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@lawbox.se.

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig

3.1 Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

3.2 Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

3.3 Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto, rådgör med våra jurister, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar på våra event eller seminarium eller vid andra kontakter med oss är:

– Namn
– Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
– Foto- och videoupptagning
– Personnummer
– Bankkontouppgifter
– Användardata (t.ex. vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat) IP-adress
– Korrespondens med oss (t.ex. personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)

4. Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

Hantera supportärenden, rådgivning och andra medlemsförmåner vid kontakter med oss.

Information om vår verksamhet i vår verksamhetsberättelse, i våra nyhetsbrev, via våra socialamedier och via andra utskick där vi vill information om våra kurser, seminarier, nya versioner av appen etc.

Bild och videoupptagning från något av våra events, seminarium och mingeltillställningar.

Genomföra och hantera ditt deltagande vid kurser, seminarium och events.

Genomföra och hantera ditt abonnemang.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet.

5. Övrig delning av personuppgifter

5.1 Vidare kan vi komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för vår räkning t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.

5.2 Om vi delar dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är oförenliga med de ändamål som de samlades in för.

6. Lagring av personuppgifter

6‍.1 Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

6.2 I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan bl.a. radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

7. Dina rättigheter

‍7.1 Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

7.2 Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

7.3 Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du skapar ett konto hos oss eller prenumererar på vårat nyhetsbrev.

8. Klagomål och tillsynsmyndighet

8.1 Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

9. Kontakta oss

9.1 Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post

‍2.1 LAW:BOX AB (org. nr 559325–3627) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@lawbox.se.