AktuelltLönJulbonus – Vad gäller?
Julbonusar

Julbonus – Vad gäller?

Julbonusar är en gest av uppskattning och tacksamhet i arbetsvärlden, särskilt under julperioden när det gångna året börjar dra ihop sig. Många företag använder dessa bonusar för att belöna sina anställda för deras framstående insatser. I denna artikel ska vi dyka djupare in i konceptet med julbonusar, vad gäller egentligen och hur fungerar det med skatten?

Vad är bonus?

En bonus är en form av monetär belöning som ges till en eller flera anställda som en uppmuntran och erkännande för deras arbetsinsatser under en bestämd period.

För arbetsgivare som utvecklar bonusprogram är det viktigt att de är utformade för att främja de rätta prestationerna som bidrar till företagets långsiktiga framgång, samtidigt som de är klart definierade för att undvika missförstånd om reglerna. Det är också viktigt att se till att bonussystemet inte uppmuntrar till oetiskt beteende eller handlingar som kan skada företaget över tid.

En bonus ska ses som en del av lönen och därmed omfattas av både arbetsgivaravgifter och skatter. Liksom annan löneutbetalning, kan bonusen dras av som en kostnad i företagets bokföring.

Det är en god idé för företag att dokumentera och klargöra reglerna för sitt bonusprogram.

Är bonusen semesterlönegrundande?

Enligt reglerna i semesterlagen (1977:480) räknas både fast och rörlig lön som grund för semesterlön, men detta gäller bara om lönen direkt relaterar till den anställdes arbetsinsatser. I fall där bonusar utgår baserat på företagets totala resultat snarare än den individuella anställdes prestation, kvalificerar dessa bonusar inte som semestergrundande inkomst.

Detta innebär att när en bonus är kopplad till företagets övergripande framgång och inte till specifika individuella insatser, ingår den inte i beräkningen av semesterlön. Det är viktigt för arbetsgivare och anställda att förstå denna distinktion för att korrekt kunna hantera och förstå beräkningen av semesterlön.

Bonus eller provision?

Rörlig lön kan anta olika former, där betalningen varierar över tid beroende på olika faktorer. För säljare är det ofta vanligt att ha en provisionsbaserad lön, vilket innebär att lönen varierar beroende på personliga försäljningsprestationer.

Å andra sidan, om du har ett bonusprogram, är detta ofta kopplat till företagets övergripande framgång snarare än individuell prestation. En viktig skillnad mellan provision och bonus är att provision bidrar till pensionsgrundande inkomst, medan en bonus är ett extra tillägg som inte påverkar pensionen. Det är därför viktigt att förstå dessa skillnader och vara medveten om dem när man skriver anställningskontrakt, särskilt om man har olika former av rörlig lön.

Hur beskattas julbonus?

Det är också viktigt att vara medveten om att bonusar inte beskattas enligt de vanliga skattetabellerna. Istället betraktas de skattemässigt som engångsbelopp och ska därför beskattas med en särskild engångsskatt.

Detta innebär att när en anställd mottar en bonus, appliceras inte de standardiserade skattesatserna som vanligen används för löneinkomster. Istället beräknas skatten på bonusen som ett enskilt belopp, vilket kan resultera i en annan skattesats jämfört med den ordinarie lönen.

Hur beräknas engångsskatt?

När det gäller beräkningen av engångsskatt, skiljer sig processen beroende på mottagarens anställningsstatus. Om mottagaren av engångsbeloppet, som en bonus, inte är anställd hos arbetsgivaren utan till exempel är konsult, ska arbetsgivaren dra av 30% i preliminärskatt från beloppet. För en person som är anställd hos arbetsgivare och har arbetsinkomst som huvudsaklig inkomstkälla, beror mängden av engångsskatt som ska dras på personens totala löneinkomst under det år då engångsbeloppet utbetalas.

Engångsskattens procentsats varierar från 0 % till 58 %, beroende på den totala inkomsten. Detta innebär att skattesatsen för engångsbelopp kan variera avsevärt baserat på den anställdas sammanlagda inkomst för året.

Skatt på bonus

Om du som arbetsgivare planerar att betala ut en bonus på 10 000 kr som är beroende av att företagets resultat för föregående år uppnår ett specifikt mål, och det visar sig att detta mål har uppnåtts när bokslutet är klart, betraktas denna bonus som en tantiem.

Tantiemen klassificeras som ett engångsbelopp, vilket innebär att det ska engångsbeskattas. Antag att du ska betala ut denna bonus till en anställd som har en månadslön på 35 000 kr. Den anställdas årliga lön blir då 35 000 kr multiplicerat med 12 månader, vilket ger 420 000 kr.

För att beräkna hur mycket skatt du ska dra av från bonusen, kan du använda Skatteverkets tabell för engångsbelopp för löneinkomster. Vanligtvis ligger skatteavdraget för sådana bonusar mellan 30-33 %. Detta avdrag beror på den anställdas totala inkomst och skattesatsen bestäms utifrån den totala årsinkomsten inklusive bonusen.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis spelar julbonusar en viktig roll som en form av uppskattning och erkänsla för anställdas arbete under året. De bidrar till att uppmuntra och belöna prestationer som är i linje med företagets mål. För arbetsgivare är det viktigt att noggrant överväga strukturen och villkoren för dessa bonusprogram, inte bara för att säkerställa rättvisa och tydlighet, men också för att uppmuntra önskade arbetsbeteenden och bidra till företagets framgång.

När det gäller skatteregler, är det avgörande att både arbetsgivare och anställda förstår hur bonusar behandlas annorlunda än ordinarie lön, speciellt med avseende på engångsskatter. Denna kunskap är viktig för korrekt budgetering och skatteplanering, både för individ och företag.

Avslutningsvis, medan julbonusar kan vara ett kraftfullt verktyg för att uppmuntra och belöna anställda, krävs det en noggrann planering och förståelse av de juridiska och skattemässiga aspekterna för att de ska vara effektiva och rättvisa. En väl genomtänkt bonusstrategi kan stärka relationen mellan arbetsgivare och anställda, och därmed bidra till en positiv arbetsmiljö och företagets långsiktiga framgång.

Vill du veta mer om Law:box och våra abonnemang? Kolla in vi har att erbjuda här.

Relaterat

 • En kort guide till framgångsrik löneförhandling

  En kort guide till framgångsrik löneförhandling

  Löneförhandling kan framstå som en tuff process för många chef som medarbetare, samtidigt är det en del i din professionella utveckling. Det är inte bara ett tillfälle att argumentera för en högre ersättning utan också ett sätt att bekräfta ditt värde inom organisationen. Med rätt förberedelse och inställning kan både anställda och chefer hitta gemensam…

 • Sjuklön

  Sjuklön

  Lag (1991:1047) om sjuklön utgör en grundpelare i det svenska socialförsäkringssystemet och spelar en avgörande roll för att trygga arbetstagares ekonomiska stabilitet under tider av sjukdom. Lagen stadgar de ekonomiska förpliktelserna mellan arbetsgivare och arbetstagare när den sistnämnda drabbas av sjukdom och inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Med syftet att ge en ekonomisk trygghet, säkerställer…

 • Arbetslöshetsförsäkring – Vikten av att ha koll på vissa krav som arbetssökande

  Arbetslöshetsförsäkring – Vikten av att ha koll på vissa krav som arbetssökande

  När man är arbetssökande får man i många fall bidrag under tiden man letar arbete någon typ av arbetslöshetsförsäkring. Denna består ofta av bidrag och ersättning från arbetslöshetskassan (a-kassan). Att ha rätt till denna typ av försäkring kommer dock med vissa krav. Dessa krav handlar exempelvis om att man måste söka ett visst antal jobb…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev