Schematisk översikt över lagstadgad rätt till ledighet

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ger en snabb och tydlig översikt över olika former av lagstadgad ledighet som anställda kan vara berättigade till.
  • För samman flera lagar och regler på ett ställe vilket underlättar för arbetsgivare att referera till specifik arbetsrättslig lagstiftning.
  • Identifierar specifika kvalifikationskrav för varje typ av ledighet, vilket hjälper arbetsgivare att förstå vem som är berättigad till vilken ledighet.