AktuelltArbetsanpassning & rehabiliteringInga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa
stress

Inga krav på ”objektiva fynd” vid psykisk ohälsa

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 5070-21, 5071-21 meddelad den 16 november 2022

Försäkringskassans krav för att bevilja sjukpenning har länge varit att det ska finnas ”objektiva fynd” för att bevisa att en person har rätt till det. Detta har varit ett problem för individer som har sjukdomar där just objektiva fynd inte går att påvisa, dvs symptom som en läkare inte kan konstatera rent synbart. Kraven på dessa objektiva fynd har därmed gjort att många anställda som drabbats av psykisk ohälsa, eller vissa smärtsjukdomar, inte har fått sjukpenning.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutat att sådana krav inte längre kan ställas. Beslutet fattades genom ett mål där det konstaterades att en kvinna med utmattningssyndrom hade rätt till sjukpenning då HFD menade att läkarens intyg, som baserades på kvinnans egna uppgifter, var tillräckligt för att uppfylla de bevisningskrav som gäller.

I målet klargjorde HFD klargjort det ska räcka att den sjuke kan göra ”sannolikt” att denne har rätt till sjukpenning. Detta är ett betydligt lägre krav än det tidigare då det istället skulle vara ”styrkt.”

Relaterat

 • Uppsägning på grund av sjukdom

  Uppsägning på grund av sjukdom

  Vet du vad som gäller för en uppsägning på grund av sjukdom? Får en sådan uppsägning genomföras? Föreställ dig en situation där en anställd på ett äldreboende, efter en olycka, blir beroende av rullstol. Denna förändring påverkar den anställdes förmåga att vårda patienterna, och behöver nu stöd av en kollega vid varje patientbesök. I denna…

 • Psykisk ohälsa i arbetslivet

  Psykisk ohälsa i arbetslivet

  – en växande utmaning på våra arbetsplatser I takt med att arbetsmarknaden förändras, där teknologiska framsteg och nya arbetsmetoder ständigt omformar våra arbetsmiljöer, framträder behovet av ett mer effektivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. På grund av denna utveckling, har även arbetsrelaterade hälsoproblem i Sverige förändrats. Tidigare låg fokus på fysiska hälsoproblem, för att idag vara mer…

 • Sjuk under julledigheten

  Sjuk under julledigheten

  Vad händer om du blir sjuk under julledigheten? Denna artikel kommer att gå igenom semesterlagens bestämmelser och dina rättigheter som anställd under din ledighet. Lär dig hur du navigerar situationer som sjukdom under julledigheten och hur du säkrar din välbehövliga vila. Få värdefull insikt om hur du hanterar dina semesterdagar och semesterlön när oförutsedda händelser…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev