AktuelltArbetsmiljöSärskilda risker vintertid
särskilda risker vinteritd

Särskilda risker vintertid

När temperaturen sjunker och dagarna blir kortare, uppstår unika utmaningar i arbetsmiljön. Risker vintertid är något varje arbetsgivare bör beakta eftersom riskerna för arbetstagare ökar särskilt under vintermånaderna. Detta ställer högre krav på arbetsgivarens ansvar för en säker och hälsosam arbetsmiljö.

I denna artikel, som är dag 1 utav Law:box julkalander kommer vi att gå igenom det ansvar arbetsgivaren har på arbetsmiljön när det kommer till både inomhus- och utomhusarbete under de kalla vintermånaderna.

Arbete utomhus vintertid

Det saknas specifika regler som fastställer en exakt temperaturgräns för arbete utomhus i kallt väder. Trots detta bör du som arbetsgivare ett viktigt ansvar för att skydda dina anställda från skador eller sjukdomar som kan uppstå till följd av låga temperaturer. Detta ansvar specificeras inte direkt i arbetsmiljölagen eller i föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, men kravet på att utföra riskbedömningar enligt reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är tydligt. Dessa bedömningar är särskilt viktiga vid utomhusarbete för att förhindra problem som hypotermi och frostskador samt undvika olyckor på grund av exempelvis halka.

Som arbetsgivare är det viktigt att bedöma om väderförhållandena tillåter säkert utomhusarbete. Extrem kyla eller kombinationen av kyla och vind kan göra det nödvändigt att avbryta allt utomhusarbete. Vid mindre sträng kyla kan det krävas att arbetsgivaren tillhandahåller specialanpassad arbetsklädsel eller inrättar arbetsbodar där de anställda kan söka skydd och värme. Ytterligare åtgärder kan innefatta skydd mot väder och vind.

Även om lagstiftningen inte ställer specifika krav på temperaturgränser, kan kollektivavtal eller branschspecifik praxis ge ytterligare vägledning om hantering av utomhusarbete i kallt väder.

Kom ihåg att systematiska riskbedömningar enligt arbetsmiljöföreskrifterna är centrala i att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsplats. Sådana riskbedömningar ska genomföras även när det inte är kallt ute för att säkerställa en trygg arbetsplats, men det är särskilt viktigt att genomföra dessa bedömningar noggrant vid arbete i utmanande väderförhållanden.

Vanliga risker i vinterarbetsmiljön

Halka och Fall:

Isiga och snöiga ytor ökar risken för halkolyckor. Arbetsgivaren måste säkerställa att gångvägar och arbetsplatser är fria från is och snö, och vid behov använda halkskydd eller sand.

Kyla och underkylning:

Långvarig exponering för kyla kan leda till frostskador och underkylning. Vid arbetstagare som arbetar utomhus är det är viktigt att arbetsgivare tillhandahåller lämplig skyddsklädsel och möjlighet till regelbundna uppvärmningspauser.

Dålig sikt:

Tidig mörkläggning och snöfall kan försämra sikten. Arbetsplatser bör ha tillräcklig belysning, och arbetstagare bör vara utrustade med reflexvästar eller liknande för att öka synligheten.

Risker vintertid vid arbete inomhus

När temperaturen inomhus är låg kan detta orsaka problem och obehag, vilket i sin tur kan minska arbetsprestationen. Kyla kan påverka vår förmåga att tänka klart och observera noggrant, vilket ökar risken för misstag och olyckshändelser.

Om kroppsdelar som muskler och leder utsätts för kyla, speciellt i situationer som kontorsarbete där nacke och axlar kan påverkas, kan detta leda till belastningsskador. Kyla minskar musklernas funktion och försämrar kraft och precision i rörelser. Detta är särskilt problematiskt för arbete som kräver finmotorik, som monteringsarbete eller kontorsarbete, där kalla fingrar kan vara ett hinder.

Även i uppvärmda arbetsmiljöer inomhus kan låga temperaturer orsaka nedkylning, särskilt vid stillasittande arbete. Det kan leda till svårigheter att hålla en normal kroppstemperatur, och problem kan uppstå både om kroppens inre temperatur sjunker och om extremiteterna blir kalla.

Det finns personer som är extra känsliga för kyla, vilket kan bero på naturliga variationer bland friska individer eller på grund av tidigare skador och sjukdomar. Därmed blir det tydligt att det inte bara är en fråga om arbetsmiljö, utan också om företagsekonomi, då ett bra inomhusklimat kan vara lönsamt.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ställer klara krav på arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, både inomhus och utomhus, oavsett om du äger eller hyr lokalerna. .

Inomhus innebär det att du bör se till att klimatet följer regler, även om värme och kyla ingår i hyresvärdens ansvar. Du kan kräva ersättning om dessa tjänster inte fungerar som de ska. Vid arbete utomhus är det ditt ansvar att skydda arbetstagarna från extremt väder, och i vissa fall kan arbete avbrytas vid farligt kallt väder, enligt branschpraxis eller avtal.

Under vintern inkluderar arbetsgivarens ansvar bland annat:

 • Riskbedömning: Genomföra regelbundna riskbedömningar för att identifiera och åtgärda potentiella faror. Läs mer om denna skyldighet här.
 • Information och utbildning: Se till att alla anställda är medvetna om riskerna och hur man undviker dem, inklusive rätt användning av skyddsutrustning.
 • Tillhandahållande av utrustning: Tillhandahålla nödvändig utrustning och kläder för att hantera kallt väder och dåliga ljusförhållanden.
 • Tillräckliga rastutrymmen: Se till att det finns uppvärmda utrymmen där anställda kan värma sig och ta pauser.

Sammanfattningsvis

Att uppmärksamma dessa särskilda risker under vintern är avgörande för att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Det är inte bara en laglig skyldighet för arbetsgivaren, utan också en viktig del i att skapa en omtänksam och hållbar arbetsplats. Genom proaktiva åtgärder och kontinuerlig uppmärksamhet på arbetstagarnas välbefinnande kan man säkerställa en produktiv och säker arbetsplats även under de mest utmanande månaderna.

Ladda ned vår checklista för en fysisk arbetsmiljö med särskilt fokus på vinterförhållanden längst ned i denna artikel, helt kostnadsfritt!

Relaterat

 • Vad gör ett skyddsombud?

  Vad gör ett skyddsombud?

  Ett skyddsombuds syfte är att arbeta för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, men vad gör ett skyddsombud? Den frågan kommer vi besvara i denna artikel. Skyddsombudets uppgift är att upprätthålla en balans mellan produktivitet och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att agera som en länk mellan arbetsgivare och anställda säkerställer de att arbetsmiljölagen efterlevs och…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

 • Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Att arbeta förebyggande som främjande för att skapa en god arbetsmiljö är inte bara en fråga om god vilja utan en nödvändighet för att vara en attraktiv arbetsgivare men också ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Med stigande kostnader för sjukfrånvaro och en ökning av psykisk ohälsa bland anställda visar ny forskning och statistik på ett stort…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev