AktuelltArbetsrättVad är en tillsvidareanställning?

Vad är en tillsvidareanställning?

En tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen i Sverige”

Vad innebär det att ett anställningsavtal är tills vidare?

En tillsvidareanställning är den vanligaste typen av anställning i Sverige och innebär att anställningen fortsätter tills den anställde själv väljer att säga upp sig, eller arbetsgivaren avslutar anställningen. Det finns därmed ingen fast tidsram för anställningen, som det kan finnas vid en tidsbegränsad anställning. För tillsvidareanställda finns oftast regler om uppsägningstider. Uppsägningstiden regleras antingen genom kollektivavtal eller enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Du kan läsa mer om uppsägningstider.

Enligt LAS är huvudregeln att anställningsavtal är giltiga på obestämd tid, vilket innebär att anställningen alltid betraktas som en tillsvidareanställning om det inte finns något överenskommet. Detta innebär att det särskilt måste klargöras om en anställning är tidsbegränsad, annars räknas anställningen pågå tills vidare.

Vad är skillnaden mellan fast- och tillsvidareanställning? 

En fast anställning och en tillsvidareanställning används synonymt. I vardagligt tal säger man oftast fast anställning, medan juridiska termer som tillsvidareanställning är mer formella.

Vad gäller för tidsbegränsade anställningar?

Om man har en tidsbegränsad anställning kan den vara en särskild visstidsanställning, ett vikariat eller en säsongsanställning. Om man har en tidsbegränsad anställning övergår den till en tillsvidareanställning enligt följande:

 • En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod. En särskild visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som kan pågå högst tolv månader utan särskilda skäl.
 • Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd som vikarie sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning som används för att ersätta en tillfälligt frånvarande person, vanligtvis på grund av sjukdom, semester eller föräldraledighet.
 • En säsongsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under en period om fem år. En säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning som varar under en viss del av året och alltså är säsongsbunden. Dessa arbeten kan ofta inkludera arbetsuppgifter som snöröjning, trädgårdsarbete och turistverksamhet.

Det är viktigt att notera att det kan finnas undantag, och LAS är en lag som är semidispositiv. Med detta menas att vissa bestämmelser i LAS kan frångås genom ett kollektivavtal. Det dispositiva innebär att dessa regler utgör ett grundläggande skydd. Om det finns ett kollektivavtal och det innehåller andra bestämmelser, ska dessa gälla framför reglerna i LAS. Om det inte finns något kollektivavtal gäller LAS-reglerna som standard. Det är alltså endast kollektivavtal som kan frångå reglerna i LAS, aldrig ett enskilt anställningsavtal.

Fördelar och nackdelar med en tillsvidareanställning

Fördelar

 • Stabilitet: Tillsvidareanställningar ger en högre grad av arbetsstabilitet och förutsägbarhet eftersom de inte har en slutdag. Det skapar en känsla av trygghet för den anställda.
 • Karriärmöjligheter: Tillsvidareanställningar kan erbjuda bättre chanser till karriärutveckling, inklusive möjligheten att avancera inom organisationen och få tillgång till utbildning och kompetensutveckling.
 • Förmåner: Många som är tillsvidareanställda kan dra nytta av olika förmåner som sjukförsäkring, pension och betald ledighet.

Nackdelar

 • Begränsad flexibilitet: Tillsvidareanställningar kan vara mindre flexibla än andra typer av anställningar, vilket kan göra det svårt för arbetstagare att anpassa sig till förändrade livsomständigheter eller karriärmål.
 • Svårigheter vid löneförhandlingar: Eftersom tillsvidareanställningar är långsiktiga anställningar kan det ibland vara utmanande för arbetstagare att förhandla om löner och andra förmåner.
 • Uppsägningstid: Uppsägningstid kan vara en trygghet för både den anställde och arbetsgivaren. Finns avtalad uppsägningstid kan det dock vara svårt att frångå den om arbetsgivaren snabbt vill bli av med en anställd eller om en arbetstagare snabbt vill byta arbetsplats.
anställning, tillsvidareanställning, karriär,

Relaterat

 • Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen är tre av Sveriges grundlagar som tillsammans bildar vad vi brukar referera till som yttrandefrihet. Detta innebär att varje svensk medborgare har frihet att gentemot stat, kommun och region (i lagtexten kallas detta för det allmänna) i tal, skrift och bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter…

 • Lojalitetsplikten

  Lojalitetsplikten

  Vad är egentligen den s.k. lojalitetsplikten? Har man rätt att tala fritt om sin chef eller sin arbetsplats på sociala medier eller klaga på sitt jobb till en vän på tunnelbanan? Hur långt stäcker sig skyldigheten att vara lojal mot sin arbetsgivare och vilka skyldigheter har arbetsgivaren själv att förhålla sig till? I denna artikel…

 • Arbetsgivarens ansvar för praktikanter

  Arbetsgivarens ansvar för praktikanter

  Praktik är något som kan vara nyttigt både för en arbetssökande och för arbetsgivaren, men vad är egentligen arbetsgivarens ansvar för praktikanter? Syftet med praktik är att en arbetssökande ska få prova på ett arbete med handledning vid sin sida. Oftast utbetalas ingen lön eller ersättning från arbetsgivaren till praktikanten. Det finns olika typer av praktik…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev