Artiklar relaterat till

Lön

 • Beräkning av rese- och traktamentsersättningar

  Beräkning av rese- och traktamentsersättningar

  Denna mall för beräkning av rese- och traktamentsersättningar är en omfattande guide och ett verktyg för företag som vill säkerställa rättvisa och effektiva ersättningsrutiner för sina anställdas tjänsteresor. Den är designad för att klargöra och standardisera hur resor och tillhörande kostnader hanteras och ersätts inom organisationen.

 • Lönepolicy

  Lönepolicy

  Denna lönepolicy fastställer riktlinjer för hur löner ska sättas och hanteras inom en organisation och syftar till att säkerställa en rättvis, marknadsmässig och prestationbaserad lönesättning som är fri från diskriminering.

 • Resepolicy

  Resepolicy

  Denna resepolicy är en detaljerad vägledning för hantering av resor. Den hjälper till att säkerställa att alla tjänsteresor som görs av företagets medarbetare är väl motiverade, kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara.

 • Sjukfrånvaro – beräkning

  Sjukfrånvaro – beräkning

  Detta är en kalkyl för sjukfrånvaro – beräkning av kostnader. Beräkningsmallen är utformad för att hjälpa arbetsgivare att kalkylera de ekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaro inom organisationen.

 • Tidrapporteringsmall

  Tidrapporteringsmall

  Law:box tidrapporteringsmall är ett digitalt verktyg avsett att förenkla och effektivisera registreringen och uppföljningen av anställdas arbetstider vilket inkluderar noggrann dokumentation av dagliga arbetstider, rastperioder, övertid samt olika typer av frånvaro som sjukdagar, semester och föräldraledighet.

Dokument relaterat till

Lön

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev