Skyddsombud

Artiklar relaterat till

Skyddsombud

 • Arbetsgivarens informationsplikt om skyddsombud

  Arbetsgivarens informationsplikt om skyddsombud

  Arbetsgivarens informationsplikt om skyddsombud är en mall som är avsedd för arbetsgivare för att dokumentera och kommunicera utnämningen av skyddsombud och arbetsmiljöombud samt ledamöter i skyddskommittén inom organisationen. Mallen är ett viktigt verktyg för att uppfylla arbetsgivarens informationsplikt enligt arbetsmiljölagen.

 • Checklista – uppgifter skyddsombud

  Checklista – uppgifter skyddsombud

  Uppgifter skyddsombud är ett verktyg för skyddsombud och arbetsmiljöombud att använda inom sin arbetsmiljö för att säkerställa att alla arbetsmiljörelaterade uppgifter och ansvarsområden beaktas och hanteras korrekt.

 • Checklista för skyddsombud

  Checklista för skyddsombud

  Denna checklista för skyddsombud säkerställer skyddsombudets befogenheter och efterlevnad av arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att strukturera roller och ansvarsområden.

 • Dagordning – årligt arbetsmiljömöte

  Dagordning – årligt arbetsmiljömöte

  Denna mall är en detaljerad dagordning för ett årligt arbetsmiljömöte, avsedd att användas av organisationer för att effektivt planera och genomföra sina årliga arbetsmiljödiskussioner och utvärderingar.

 • Policy för skyddsombud

  Policy för skyddsombud

  Denna policy för skyddsombud är en handlingsplan som stärker arbetsmiljön genom att integrera skyddsombud i arbetsmiljöarbetet och säkerställer efterlevnad av relevanta lagkrav.

Dokument relaterat till

Skyddsombud

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev