Checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Säkerställer att företagets arbetsmiljöpolicy är uppdaterad, relevant och känd inom organisationen.
  • Bedömer och utvärderar företagets tillvägagångssätt när det gäller riskbedömningar och målsättningar.
  • Fastställer och övervakar klart definierade mål och handlingsplaner relaterade till arbetsmiljö.
  • Granskar och säkerställer att företagets arbetsmiljörutiner är relevanta och efterlevs.
  • Säkerställer att företagets arbetsmiljöpolicy är uppdaterad, relevant och känd inom organisationen.
  • Bedömer och utvärderar företagets tillvägagångssätt när det gäller riskbedömningar och målsättningar.
  • Fastställer och övervakar klart definierade mål och handlingsplaner relaterade till arbetsmiljö.
  • Granskar och säkerställer att företagets arbetsmiljörutiner är relevanta och efterlevs.