Dokumentationskrav systematiskt arbetsmiljöarbete

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Vid nystart av en organisation: För att säkerställa att alla arbetsmiljökrav uppfylls från början.
  • Vid revision av arbetsmiljöarbetet: Som ett verktyg för att granska och förbättra det befintliga arbetsmiljöarbetet.
  • Vid utbildning av personal: Som en resurs för att introducera anställda till de viktigaste aspekterna av SAM.
  • Vid planering och genomförande av arbetsmiljöprojekt: För att ge en klar bild av vilka dokumentationskrav som måste beaktas.
  • Vid rapportering och uppföljning: Som en guide för att samla in, analysera och rapportera data relaterad till arbetsmiljöarbetet.
  • Vid nystart av en organisation: För att säkerställa att alla arbetsmiljökrav uppfylls från början.
  • Vid revision av arbetsmiljöarbetet: Som ett verktyg för att granska och förbättra det befintliga arbetsmiljöarbetet.
  • Vid utbildning av personal: Som en resurs för att introducera anställda till de viktigaste aspekterna av SAM.
  • Vid planering och genomförande av arbetsmiljöprojekt: För att ge en klar bild av vilka dokumentationskrav som måste beaktas.
  • Vid rapportering och uppföljning: Som en guide för att samla in, analysera och rapportera data relaterad till arbetsmiljöarbetet.