Metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till i arbetet att identifiera och hantera potentiella risker för ohälsa och olycksfall, i enlighet med AFS 2001:1 och AFS 2015:4.
  • Uppmuntrar utbildning och ökad kunskap bland ledare och chefer gällande arbetsmiljöns påverkan på fysisk, psykisk och social hälsa.
  • Säkerställer att alla åtgärder dokumenteras ordentligt och följs upp, och att förändringar i arbetsmiljön utvärderas med tanke på arbetsmiljörisker.