Artiklar relaterat till

Avtal

 • Checklista överenskommelse

  Checklista överenskommelse

  Denna checklista guidar dig igenom processen att avsluta en anställning genom överenskommelse. Checklistan innefattar riktlinjer för hur man upprättar ett korrekt avtal enligt avtalslagen, tar hänsyn till kostnader och ersättningar, och ger även information om hur man hanterar överlämning av arbetsuppgifter och företagstillgångar. Den täcker också extern och intern kommunikation för att säkerställa att organisationen…

 • Överenskommelse mall

  Överenskommelse mall

  Denna överenskommelse mall formaliserar avslutet av en anställning på ett korrekt och rättssäkert sätt och säkerställer att alla juridiska aspekter och ömsesidiga överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare är täckta.

 • Samarbetsavtal – konsult

  Samarbetsavtal – konsult

  Detta samarbetsavtal för konsulter utgör en formell överenskommelse mellan en konsult och en arbetsgivare. Avtalet är noggrant utformat för att definiera och reglera förhållandet mellan parterna och skapar en fast grund för deras samarbete.

 • Anställningsavtal – särskild visstidsanställning

  Anställningsavtal – särskild visstidsanställning

  Detta nedladdningsbara anställningsavtal är särskilt utformat för visstidsanställningar och omfattar alla punkter som bör ingå i ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 • Anställningsavtalets innebörd

  Anställningsavtalets innebörd

  Detta dokument belyser kritiska aspekter av anställningsavtalets innebörd enligt svensk lag. Perfekt för chefer och HR för att få en förståelse av rättigheter och skyldigheter.

 • Återkallande av kvittningsmedgivande

  Återkallande av kvittningsmedgivande

  Avtal för anställda att återkalla sitt tidigare medgivande till kvittning av lönen. Detta medgivande gavs ursprungligen som en del av en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren där ett specifikt belopp skulle kvittas mot den anställdes lön.

 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

  Genom detta avtal kan organisationer säkerställa att alla arbetsmiljöuppgifter hanteras korrekt och effektivt, vilket minskar risken för olyckor och säkerställer en säker arbetsplats för alla anställda.

 • Kvittningsmedgivande

  Kvittningsmedgivande

  Detta avtal rör kvittning av förskottssemester och klargör de rättigheter och skyldigheter som finns mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

 • Returnering av arbetsmiljöuppgifter

  Returnering av arbetsmiljöuppgifter

  Denna mall hanterar situationer av returnering av arbetsmiljöuppgifter. Avtalet säkerställer tydlig kommunikationslinje och dokumentation av åtgärden. Den formella strukturen och upplägget möjliggör enkel och tydlig dokumentation av processen att returnera en arbetsmiljöuppgift. Detta kan hjälpa organisationer att upprätthålla höga och rättssäkra arbetsmiljöstandarder och säkerställa att alla uppgifter hanteras av personal med lämplig kompetens och resurser.

Dokument relaterat till

Avtal

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev