Skyddsrond kontorsmiljö

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Noggrant granska arbetsmiljön på kontor och tjänstebolag för att säkerställa att den är säker och hälsosam för alla anställda.
  • Upptäcka potentiella risker eller faror, som kan orsaka skador eller ohälsa.
  • Skapa en omfattande handlingsplan för att åtgärda eventuella brister.
  • Dokumentation av arbetsmiljöbedömningen