AktuelltDomarDO dömer ut ”Ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen”

DO dömer ut ”Ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen”

DO har bedömt att det handlat om ett missgynnande enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) när ett företag, baserat i Stockholm, sagt upp en arbetstagare i samband med hans föräldraledighet. Företaget erläggs nu av DO att betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning han utsatts för samt den ekonomiska skada han lidit genom uppsägningen.

 

Arbetstagaren hade en tillsvidareanställning som säljkonsult på ett företag som arbetat med leveranser av mat i Stockholm stad. När arbetstagaren oväntat behövde ta ut föräldraledighet kallades han till ett möte med arbetsgivaren och fick beskedet att han skulle bli uppsagd om han inte omedelbart avbröt föräldraledigheten. Dagen efter mötet sades arbetstagaren upp på grund av arbetsbrist.

 

Företaget hävdade att uppsägningen inte hade haft samband med arbetstagarens planerade föräldraledighet. DO ansåg dock att sambandet mellan uppsägningen och arbetstagarens föräldraledighet var så pass tydlig att det fanns skäl att anta att arbetstagaren missgynnats på grund av sin föräldraledighet.

 

DO ansåg även att föräldraledighet är en så pass naturlig del av den enskilde arbetstagarens yrkesliv och även oväntad föräldraledighet ska arbetsgivaren förhålla sig till regelmässigt. Att en arbetstagare således sägs upp på grund av att hen använder sin föräldraledighet, ska ses som ett allvarligt övertramp av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen enligt DO.

 

DO begär nu att företaget ska betala drygt 300 000 kronor i ersättning till arbetstagaren. Om företaget skulle motsätta sig att betala skadeståndet kommer DO att ta ärendet vidare till arbetsdomstolen.

 

PRO 2021/6

Relaterat

 • AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  Detta är en orefererad dom gällande olovlig frånvaro som grund för uppsägning. Domen är av intresse då den belyser vikten av att ha en tydlig kommunikation vad som gäller vid ledighet samt vad som sker om olovlig frånvaro föreligger.  Bakgrund till tvisten  Tvisten rör en uppsägning från en transportfirma (bolaget) som anställde arbetstagaren S.A. i…

 • EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolens avgörande om policy mot religösa yttranden I november 2023 avkunnade EU-domstolen en dom som prövade frågan om indirekt diskriminering och berörde ett förbud mot viss form av klädsel på en arbetsplats inom den offentliga sektorn. Syftet med förbudet var att eftersträva neutralitet bland personalen. EU-domstolen prövade denna fråga i relation till ett EU-direktiv som…

 • Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Målet AD 2023 nr. 71 behandlades frågan om ett förbud mot att bära slöja bedömdes vara diskriminering eller inte. I målet upplevde en arbetstagare sig diskriminerad på grund av religion och kön då hon av arbetsgivaren hindrades från att bära slöja, en muslimsk huvudduk, i tjänsten. Arbetsgivaren hänvisade till företagets neutralitetspolicy som förbjuder bland annat…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev