AktuelltDomarAnställd skadad på arbetsplats – fick amputera!

Anställd skadad på arbetsplats – fick amputera!

Detta fall inträffade år 2018 och handlar om en situation där en kvinna anställd på Iggesund Paperboard AB skadade sig så pass allvarligt att hon fick sitt långfinger amputerat från vänsterhanden. Händelseförloppet var följande. Kvinnan arbetade vid en kartongmaskin och stoppade vid tillfället när incidenten inträffade in vänsterhanden i maskinen för att rengöra den. Då fastnade hon med handen och huden på både långfingret och pekfingret skalades av.

 

Situationen som kom att uppstå efter den här incidenten var att kammaråklagaren för miljö- och arbetsmiljömål, hävdade att bolaget inte gjort vad som krävts för att förebygga den här typen av situationer. Alltså ansåg åklagaren att arbetsplatsen begått ett arbetsmiljöbrott och krävde att bolaget skulle betala 300 000kr i företagsbot.

 

Arbetsgivaren höll inte med om dessa anklagelser och hänvisade bland annat till en riskbedömning som gjordes 2010 som stöd för sitt argument. Detta eftersom momentet rengöring hade granskats i denna bedömning.

 

Tingsrätten fastslog att arbetsgivaren borde ha kunnat förutse risken som den här typen av rengöring kan komma att medföra. Alltså höll tingsrätten med åklagarens anförande och likaså företagsboten om 300 000 kr. Arbetstagaren överklagade sedan tingsrättens beslut då bolaget stod fast vid att något brott inte hade begåtts.  

 

Fallet gick vidare till hovrätten som fastslog tingsrättens beslut, alltså höll hovrätten med om den tidigare bedömningen. Utöver detta ansågs det även att trots att bolaget generellt sett haft ett fungerande system för arbetet med arbetsmiljön på bolaget så saknades det dokumenterade riskbedömningar av just den här typen av moment, dvs rengöring av en viss typ av maskin. Hovrätten ansåg med andra ord att bolaget hade brustit i riskbedömningen.

 

Hovrätten nämnde även att faktumet att brottet begåtts för 4 år sedan inte är en ovanligt lång tid när man ser till de speciella omständigheterna i fallet. Alltså till brottslighetens karaktär. Av den anledningen fanns det ingen anledning att sänka företagsboten på grund av långsam handläggning.

 

Domen blev att Iggesund Paperboard AB skulle komma att betala 300 000 kr i företagsbot, fallet kan komma att överklagas till och med den 13:e april 2022.

Relaterat

 • Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Målet AD 2023 nr. 71 behandlades frågan om ett förbud mot att bära slöja bedömdes vara diskriminering eller inte. I målet upplevde en arbetstagare sig diskriminerad på grund av religion och kön då hon av arbetsgivaren hindrades från att bära slöja, en muslimsk huvudduk, i tjänsten. Arbetsgivaren hänvisade till företagets neutralitetspolicy som förbjuder bland annat…

 • Sammanfattning av Arbetsdomstolens dom 56/16 om sexuella trakasserier

  Sammanfattning av Arbetsdomstolens dom 56/16 om sexuella trakasserier

  Detta är en granskning av Arbetsdomstolens dom 56/16 om sexuella trakasserier. Målet rör frågan huruvida de handlingar och beteenden som utförts utgör sexuella trakasserier, och om dessa trakasserier är något som arbetsgivaren kan hållas ansvarig för enligt diskrimineringslagen. Bakgrund S.Å. anställdes vid Nya Möllers Bageri & Konditori AB och påstår sig ha utsatts för sexuella…

 • Avgörande från HD angående personalliggare och GDPR vid tvist

  Avgörande från HD angående personalliggare och GDPR vid tvist

  Inledning Högsta domstolen kom i december med ett beslut rörande en elektronisk personalliggare som enligt lag ska finnas på byggarbetsplatser, och huruvida denna skulle göras tillgänglig för motparten vid en tvist. Högsta domstolen ändrade till viss del hovrättens domslut, och avgjorde, i enlighet med hovrätten att personalliggaren ska göras tillgänglig för motparten vid en tvist.…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev