AktuelltDomarKriminalvårdare nekades skadestånd i hovrätten

Kriminalvårdare nekades skadestånd i hovrätten

Den 14 november 2022, Hovrätten för nedre Norrland, Mål 1447 – 21

Det var under en rättegång i september 2020 som två kriminalvårdare utsattes för ringa misshandel av en häktad man som i panik försökte fly från salen och vårdarna försökte stoppa honom. Den häktade mannen skallade en av vårdarna och slog en häktesvakt med knytnäve mot revbenen.

När situationen lyftes i tingsrätten dömdes mannen för våld mot tjänsteman och till skadestånd för kränkning på 5 000kr var till kriminalvårdarna. Den dömde mannen överklagade målet till hovrätten i nedre Norrland.

Hovrätten konstaterade att anställda inom kriminalvården löper större risk än andra att utsättas för våld och hot. Därför bör dessa vara mentalt beredda på risken. På grund av detta menar hovrätten att ersättning inte kan utgå vid varje kränkning. Undantaget ska vara om kränkningen riktas mot den anställdes privata sfär eller är till exempel i hög grad förnedrande.

I det givna fallet skallade den häktade mannen kriminalvårdaren efter att han blivit nedbrottad. Vårdaren berättade att han var förberedd på våld eftersom han upplevde den häktade som ovanligt orolig. Vidare har vittnesmål konstaterat att skallningen inte var så allvarlig och att vårdaren hann dyka undan. Därmed konstaterade rätten att den personliga integriteten inte kränkts allvarligt och att det inte var frågan om något undantagsfall. Detsamma gällde häktesvakten som var informerad om risken för våld och därmed bör ha varit mentalt förberedd på detta.

Domslutet konstaterade inget skadestånd skulle utgå.

Relaterat

 • AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  Detta är en orefererad dom gällande olovlig frånvaro som grund för uppsägning. Domen är av intresse då den belyser vikten av att ha en tydlig kommunikation vad som gäller vid ledighet samt vad som sker om olovlig frånvaro föreligger.  Bakgrund till tvisten  Tvisten rör en uppsägning från en transportfirma (bolaget) som anställde arbetstagaren S.A. i…

 • EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolens avgörande om policy mot religösa yttranden I november 2023 avkunnade EU-domstolen en dom som prövade frågan om indirekt diskriminering och berörde ett förbud mot viss form av klädsel på en arbetsplats inom den offentliga sektorn. Syftet med förbudet var att eftersträva neutralitet bland personalen. EU-domstolen prövade denna fråga i relation till ett EU-direktiv som…

 • Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Målet AD 2023 nr. 71 behandlades frågan om ett förbud mot att bära slöja bedömdes vara diskriminering eller inte. I målet upplevde en arbetstagare sig diskriminerad på grund av religion och kön då hon av arbetsgivaren hindrades från att bära slöja, en muslimsk huvudduk, i tjänsten. Arbetsgivaren hänvisade till företagets neutralitetspolicy som förbjuder bland annat…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev