AktuelltNyheterRockbar möter stark kritik

Rockbar möter stark kritik

6 november 2022/028644

Efter att arbetsmiljöverket genomfört en inspektion av Rockbaren i Nyköping fick serveringen en rad anmärkningar.

Verket konstaterande följande problem:
Elinstallationerna saknar tillräcklig isolering vilket ökar risken för anställda att skada sig eller att det orsakar brand.

Det saknas en lista på de kemiska ämne som används.

Det finns ingen utrustning för första hjälpen.

Gasflaskorna lagras på ett sätt som riskerar att de kan välta, något som kan orsaka stor skada om de skulle explodera.

Lokalerna är även allt för trånga vilket gör det svårt att arbeta där, allra främst i köket.

Serveringen ska ha åtgärdat problemen senast sex veckor efter den 9:e november, dvs t.om v.51 2022.

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev