AktuelltNyheterFörslag till en reformerad arbetsrätt!

Förslag till en reformerad arbetsrätt!

Magdalena Andersson (S) ochAnnie Lööf (C) skriver i en debattartikel om att regeringen, tillsammans medCenterpartiet, tar fram vad det kallar för den ” största frihets- och trygghetsreformen på svenska arbetsmarknad inom modern tid”.

 

Anledningen är att man ser enarbetsmarknad som är i ständig förändring. Bland annat innebär klimatomställningen och digitaliseringen att arbetsplatser förändras.Förändringen sker både i industrierna och servicesektorn, samt i städerna och på landsbygden. Man vill ge de breda löntagargrupperna bättre möjligheter att kunna vidareutbilda sig för att ha kompetens för hela yrkeslivet.

 

Man vill även ge företagen ökad möjlighet till att kunna anställa folk med rätt kompetens, samt kunna ställa om sin verksamhet om det krävs. Pandemin har också inneburit att små-och tillväxt företag kämpar med att kunna anställa.

 

Enligt skribenterna så har den svenska arbetsmarknadsmodellen varit rustad för att genomföra snabba och stora skiften, som både klimatomställningen och digitaliseringen är tydliga exempel på. Genom kollektivavtalen, som är barnanpassade, har arbetsgivarna och facket förhandlat fram flexibilitet och trygghet. Dock behövs det ett helhetsgrepp för att anpassa både omställningssystemet och anställningsskyddet utifrån behoven som finns på dagens arbetsmarknad.

 

Förslagen som ligger på bordet är en reformerad arbetsrätt, omställnings- och kompetensstöd och omställningsstudiestöd. Förslaget om en reformerad arbetsrätt kommer bland annat innebära att företagare kommer få lättare att göra undantag från turordningen. Omställnings- och kompetensstödet kommer i korthet göra det möjligt för folk vars anställning som försvinner pågrund av stora paradigmskiften, att kunna ställa om till ett nytt arbete. Omställningsstudiestödet kommer innebära att den som har mer än åtta års yrkeserfarenhet kommer kunna studera upp till ett år med motsvarande minst 80procent av lönen.

 

För att få ytterligare kolla på de förslag och förändringar som kommer på arbets- och arbetsmiljörättens område, ladda ner Fack:app! Din digitala rådgivare inom arbets-och arbetsmiljörätt. Direkt i din mobil!

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev