AktuelltNyheterNy anställningsform föreslås – Särskild visstidsanställning!

Ny anställningsform föreslås – Särskild visstidsanställning!

I juni 2021 presenterade regeringen ett förslag innefattande en rad förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa förändringar är omfattande och kommer att innebära stora förändringar för både arbetsgivare som arbetstagare om de går igenom.

En av förändringarna i förslaget är att allmän visstidsanställning föreslås bli ”särskild visstidsanställning” istället. Den nya anställningsformen kommer likna den gamla då arbetsgivaren inte behöver ange något objektivt skäl för tidsbegränsningen. Dock medför de nya reglerna att anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning. Notera att arbetstagaren måste ha varit anställd, i den särskilda visstidsanställningen, i mer än 12 månader för att den ska övergå till en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren har även en skyldighet att meddela arbetstagaren om när hen anställs i en särskild visstidsanställning.

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen är tre av Sveriges grundlagar som tillsammans bildar vad vi brukar referera till som yttrandefrihet. Detta innebär att varje svensk medborgare har frihet att gentemot stat, kommun och region (i lagtexten kallas detta för det allmänna) i tal, skrift och bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev