MBL förhandling

Artiklar relaterat till

MBL förhandling

 • Förhandlingsplan – mall

  Förhandlingsplan – mall

  Denna förhandlingsplan är en mall designad för att strukturera och underlätta förberedelserna inför en MBL-förhandling. Mallen är särskilt användbar för att klarlägga och kommunicera syftet med förhandlingen, definiera och organisera förhandlingsmål, samt att planera strategin för att uppnå dessa mål.

 • Uppsägning p.g.a. arbetsbrist steg för steg

  Uppsägning p.g.a. arbetsbrist steg för steg

  Denna checklista hanterar uppsägningar på grund av arbetsbrist steg för steg. Den hjälper arbetsgivare i varje kritiskt steg och säkerställer att processen sker i enlighet med svensk arbetsrätt och omfattar lagstadgade krav.

 • Förhandlingsframställan

  Förhandlingsframställan

  Ett värdefullt verktyg för arbetsgivare som vill initiera förhandlingar med fackliga organisationer på ett strukturerat, transparent och lagligt sätt.

 • Preskriptionsregler

  Preskriptionsregler

  Denna processkarta guidar dig igenom tidslinjen för olika preskriptionsregler kopplade till förhandlingsprocesserna och säkerställer att processen hanteras smidigt, effektivt och rättssäkert. Processkartan är en omfattande och tydligt strukturerad visualisering av de viktiga stegen och lagliga tidsfrister som är involverade i förhandlingsprocesser mellan arbetsgivare, fackförbund och anställda. Den är särskilt användbar för chefer och HR-ansvariga på…

 • Riskbedömning vid förändring av verksamhet

  Riskbedömning vid förändring av verksamhet

  Denna mall är ett verktyg för alla företag som ska göra en riskbedömning i samband med förändringar av verksamheten på ett korrekt och effektivt sätt, samt säkerställa efterlevnad av aktuella lagkrav i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.

Dokument relaterat till

MBL förhandling

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev