Returnering av arbetsmiljöuppgifter

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Klargör vem som är ansvarig för uppgiften och vem som ska ta över ansvaret vid en returnering.
  • Skapar en formell dokumentation över arbetsmiljöuppgifter som returneras och skälen till varför,
  • Bidrar till en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö.
  • Signalerar omgående till ledningen om behovet av ytterligare stöd eller resurser för en specifik uppgift.