AktuelltNyheterPandemirestriktioner och allmänna råd rörande Covid-19 upphör!

Pandemirestriktioner och allmänna råd rörande Covid-19 upphör!

Du läste rätt! De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd upphör från och med den 9 februari. Detta gäller bland annat krav på avstånd mellan sällskap, deltagarbegränsningar och krav på vaccinationsbevis. Notera dock att en del råd och rekommendationer kommer att kvarstå, så som att stanna hemma vid symptom på förkylning, att alla över 12 års ålder bör vaccinera sig samt att personer som inte vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar.

Arbetsgivare som har medarbetare som arbetar hemifrån rekommenderas att successivt ta tillbaka all personal tillarbetsplatsen. Detta ska ske på ett lugnt och säkert sätt där man kan garantera personalens säkerhet. I Fack:appen finns bra information samt mallar i form av policys och rutiner som kan hjälpa dig i ditt arbete.

 

Har du koll på alla de nya lagförändringar som äger rum under 2022? När det gäller arbets- och arbetsmiljöfrågor är Fack:app alltid din uppdaterade hjälp. Alltid nära till hands, i din mobiltelefon!

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev