Anställning

Artiklar relaterat till

Anställning

 • Anställningsavtal provanställning

  Anställningsavtal provanställning

  Denna mall för anställningsavtal provanställning är utformad för att ge en klar och juridisk struktur för provanställning, och inkluderar alla nödvändiga avsnitt för att specificera villkor som berör arbetsförhållandena och anställningens natur.

 • Anställningsavtal tillsvidareanställning

  Anställningsavtal tillsvidareanställning

  Anställningsavtal tillsvidareanställning är en dokumentmall som klarlägger anställningsvillkor, arbetsuppgifter, arbetstider, samt information om lön, semester och försäkringar.

 • Arbetsbristschema

  Arbetsbristschema

  Denna processkarta guidar dig igenom den komplexa processen av arbetsbrist och uppsägning enligt svensk lagstiftning. Kartan är en detaljerad översikt över de olika stegen som en arbetsgivare måste följa vid dessa situationer, och inkluderar hänvisningar till relevanta paragrafer gällande lagar som bland annat MBL och LAS.

 • Checklista överenskommelse

  Checklista överenskommelse

  Denna checklista guidar dig igenom processen att avsluta en anställning genom överenskommelse. Checklistan innefattar riktlinjer för hur man upprättar ett korrekt avtal enligt avtalslagen, tar hänsyn till kostnader och ersättningar, och ger även information om hur man hanterar överlämning av arbetsuppgifter och företagstillgångar. Den täcker också extern och intern kommunikation för att säkerställa att organisationen…

 • Uppsägning p.g.a. arbetsbrist steg för steg

  Uppsägning p.g.a. arbetsbrist steg för steg

  Denna checklista hanterar uppsägningar på grund av arbetsbrist steg för steg. Den hjälper arbetsgivare i varje kritiskt steg och säkerställer att processen sker i enlighet med svensk arbetsrätt och omfattar lagstadgade krav.

 • Vägledning uppsägning på grund av arbetsbrist

  Vägledning uppsägning på grund av arbetsbrist

  Vägledning uppsägning på grund av arbetsbrist guidar arbetsgivaren genom processen vid en uppsägning på grund av arbetsbrist och säkerställer efterlevnad av arbetsrättsliga lagar och regler.

 • Anställningsavtalets innebörd

  Anställningsavtalets innebörd

  Detta dokument belyser kritiska aspekter av anställningsavtalets innebörd enligt svensk lag. Perfekt för chefer och HR för att få en förståelse av rättigheter och skyldigheter.

 • Avskedsprocessen

  Avskedsprocessen

  En guide som illustrerar tidslinjen och de steg en arbetsgivare bör följa när de står inför situationen att avskeda en anställd enligt ”2 månaders-regeln”.

 • Besked om avsked

  Besked om avsked

  Detta är en mall som du som arbetsgivare skickar till din anställde när du har gjort klart alla överläggningar och beslut kring avsked har tagits.

 • Exitsamtal

  Exitsamtal

  Detta exitsamtalsformulär är utformat för att samla in feedback från avgående medarbetare i samband med avslutandet av deras anställning. Formuläret täcker en rad områden, från grundläggande information om medarbetaren till detaljerad feedback om arbetsmiljön, ledarskap, utvecklingsmöjligheter och ersättning. Formuläret är utformat för att vara enkel att fylla i, antingen digitalt eller i tryckt form, och…

 • Förhandlingsframställan

  Förhandlingsframställan

  Ett värdefullt verktyg för arbetsgivare som vill initiera förhandlingar med fackliga organisationer på ett strukturerat, transparent och lagligt sätt.

 • Mall arbetsvillkor

  Mall arbetsvillkor

  Mall för arbetsgivare med guide för anställningsinformation, inklusive arbetsförhållanden, rättigheter, utbildning och kollektivavtal. Minimera risker, uppfyll arbetsrättsliga krav och passar både små och stora organisationer.

 • Underrättelse om avsked

  Underrättelse om avsked

  En officiell underrättelse om avsked från arbetsgivare till arbetstagare. Dokumentet är utformat för att tydligt och transparent informera den anställde om arbetsgivarens avsikt att avskeda honom eller henne.

 • Varsel till de fackliga vid avsked

  Varsel till de fackliga vid avsked

  Denna mall är avsedd för arbetsgivare att meddela om avsked till en medarbetares fackliga företrädare. Mallen säkerställer en tydlig översikt över alla relevanta detaljer kring uppsägningen och ser till att båda parter är medvetna om och överens om processen.

Dokument relaterat till

Anställning

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev