Rehab

Artiklar relaterat till

Rehab

 • Checklista vid sjukskrivning dag 1-14

  Checklista vid sjukskrivning dag 1-14

  Denna checklista vid sjukskrivning hjälper chefer för att effektivt hantera det initiala stadiet av en anställds sjukskrivning och uppnå en framgångsrik rehabilitering.

 • Rehabiliteringsplan

  Rehabiliteringsplan

  Denna rehabiliteringsplan underlättar processen vid rehabilitering av en medarbetare. Den dokumenterar alla åtgärder och är avgörande för uppföljning samt kommunikation.

 • Sjukfrånvaro – beräkning

  Sjukfrånvaro – beräkning

  Detta är en kalkyl för sjukfrånvaro – beräkning av kostnader. Beräkningsmallen är utformad för att hjälpa arbetsgivare att kalkylera de ekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaro inom organisationen.

 • Alkohol- och drogpolicy

  Alkohol- och drogpolicy

  Denna alkohol- och drogpolicy är utformad för att garantera en trygg och produktiv arbetsmiljö för alla medarbetare. Policyn omfattar en nolltolerans mot alkohol och droger på arbetsplatsen och klargör företagets åtagande att upprätthålla en arbetsplats fri från missbruk.

 • Förebyggande rehabiliteringssamtal

  Förebyggande rehabiliteringssamtal

  Mallen för rehabiliteringssamtal syftar att stödja medarbetare inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Den hjälper till att planera och genomföra ett konstruktivt möte, med syftet att underlätta medarbetarens återgång till arbete i full hälsa.

 • Omtankessamtal vid tidiga signaler

  Omtankessamtal vid tidiga signaler

  Denna mall hjälper chefer att hantera tecken på ohälsa eller problem i medarbetares arbetssituation, och kan proaktivt hantera arbetsrelaterad ohälsa och säkerställa en systematisk uppföljning av medarbetarnas välbefinnande. Målet är att skapa en harmonisk och produktiv arbetsmiljö genom förebyggande åtgärder och effektiv hantering av eventuella problem.

 • Rehabflöde

  Rehabflöde

  Mallen rehabflödet är ett interaktivt verktyg för att hantera och övervaka rehabiliteringsprocessen. Det hjälper att ange och spåra viktiga datum, som första sjukdag, och ger en strukturerad vy för att följa upp patientens framsteg.

 • Rehabiliteringskarta

  Rehabiliteringskarta

  Rehabiliteringskartan är ett strukturerat verktyg som syftar till att ge en klar översikt över processen för rehabilitering av sjukskrivna medarbetare. Verktyget är skapat med hänsyn till både arbetsgivarens och medarbetarens behov och ansvar under rehabiliteringsprocessen.

 • Rehabiliteringskedjan

  Rehabiliteringskedjan

  Mall ger en omfattande beskrivning av rehabiliteringskedjan, en strukturerad process som säkerställer att arbetstagare får rätt stöd och assistans under perioder av sjukdom eller skada.

 • Rehabiliteringspolicy

  Rehabiliteringspolicy

  En vägledande rehabiliteringspolicy för arbetsgivare som hanterar rehabilitering av sjuka eller skadade medarbetare. Täcker mål, lagliga skyldigheter och ansvar. Idealisk för chefer och HR inom organisationen.

 • Rutiner vid missbruk

  Rutiner vid missbruk

  Denna checklista för rutiner vid missbruk navigerar chefer i svåra situationer vad gäller missbruk av alkohol eller droger på arbetsplatsen. Rutinerna är idealisk för användning när chefer vill säkerställa en ansvarsfull och väl förberedd ledning vid skadligt bruk och beroende bland anställda. Den fungerar som en handbok för att förstå och tillämpa företagets policyer, erbjuda…

 • Rutiner vid skadligt bruk

  Rutiner vid skadligt bruk

  Denna checklista över rutiner vid skadligt bruk är en grundläggande resurs för medarbetare som kämpar med beroendeproblem kopplat till alkohol eller droger. Medarebetaren guidas genom processen att närma sig chefen eller HR med sin situation, steg för steg, och understryker vikten av ärlighet och öppenhet. Rutinerna bidrar därför till att säkerställa att både medarbetare och…

 • Stresstest 2

  Stresstest 2

  Detta stresstest ger en analys av medarbetares välbefinnande i arbetsmiljön och indikerar risker för utbrändhet. Enkäten fokuserar på förmåga att hantera stress, med fokus på sömnkvalitet och emotionell reaktivitet. Genom att låta medarbetaren reflektera över sina senaste två veckor ger testet en indikation på om medarbetaren är i riskzonen för att bli utbränd och behöver…

 • Stresstest 1

  Stresstest 1

  Detta stresstest är en enkät som bedömer om medarbetare är i riskzon för utbrändhet. Enkäten är avsedd att spegla medarbetarens nuvarande mentala och fysiska välbefinnande på arbetsplatsen. Enkäten undersöker medarbetarens kognitiva funktioner såsom koncentrationsförmåga och minne, samt fysiska uthållighet och förmåga att återhämta sig från stress.

Dokument relaterat till

Rehab

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev