Rutiner vid skadligt bruk

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Erbjuder en klar och konkret struktur för hur medarbetare ska agera och vem de ska vända sig till vid problem med skadligt bruk eller beroende.
  • Fungerar som en guide för hur medarbetare kan kommunicera sina behov och situationer till chefer eller HR.
  • Hjälper till att identifiera vilka resurser som finns tillgängliga inom företaget för rehabilitering och stöd.
  • Bistår medarbetare och deras chefer i att gemensamt utarbeta en rehabiliteringsplan, vilket skapar en klar väg framåt.