Stresstest 1

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till att medvetandegöra tidiga varningssignaler som kan tyda på höga stressnivåer eller början på utbrändhet.
  • Bidra till att identifiera de specifika områden i arbetslivet som bidrar till stress.
  • Ger arbetsgivare konkreta insikter i hur arbetsmiljön kan förbättras för att främja anställdas välbefinnande.
  • Identifierar personliga behov så att anställda kan anpassa sina strategier för återhämtning och vila.