Stresstest 2

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Kan användas av arbetsgivare för att utforma och implementera arbetsmiljöförbättringar som svarar mot de anställdas behov.
  • Ge en strukturerad översikt över personliga stressnivåer.
  • Kan leda till anpassade arbetsbelastningar och förbättrad balans mellan arbete och privatliv.
  • Kan avslöja negativa trender och förändringar i en medarbetares stressnivåer och återhämtningsförmåga.