AktuelltArbetsanpassning & rehabiliteringAlkohol under jul
Alkohol under jul, riskbruk, missbruk, alkoholkonsumtion

Alkohol under jul

Många av våra svenska traditioner innefattar alkohol under julfirandet. Släkten är på besök, paketen ligger under granen och glöggen står uppdukad. Julen är en tid för avkoppling och njutning, men det är också en tid då alkoholkonsumtionen kan öka. Att en förhöjd alkoholkonsumtion under julledigheten kan leda till negativa konsekvenser för både hälsan som i arbetslivet är ganska självklart. I den här artikeln tänkte vi titta lite närmare på vad som gäller enligt svensk lag när det kommer till arbetsgivarens ansvar för medarbetare som uppvisar ett riskbruk kopplat till alkohol.

Risker med alkoholkonsumtion under julledigheten

Trots att semestern är under en begränsad period bör vi vara ödmjuka inför att ökad alkoholkonsumtion kan medföra betydande risker. Läkaren Philip Cabreus framhäver följande:

 • Hälsan: På kortare sikt kan det exempelvis handla om sämre sömn, ökad stress och ett sänkt immunförsvar. På längre sikt skruvas allvarlighetsgraden upp med ökad risk för cancer, leversvikt, hjärt- och kärlsjukdomar och givetvis ett alkoholberoende.
 • Olyckor: Alkohol påverkar reaktionsförmågan och omdöme och kan öka risken för olyckor, även under bakfyllan. En olycka kan resultera i en längre sjukskrivning eller värre.
 • Sociala problem: För mycket alkohol kan leda till konflikter med familj och vänner, vilket kan påverka såväl semestern som den mentala återhämtningen negativt.

Det är högst individuellt med alkoholkonsumtion och det är inte säkert att drickandet ökar för alla under jul. Julen bjuder dock in till alkoholkonsumtion med spritdrycker och glögg som en del av traditionen.

Arbetsgivarens ansvar för medarbetare med alkoholproblematik

Enligt svensk lag har arbetsgivaren ett ansvar för att förebygga och hantera alkoholproblem bland medarbetare. Hur blir det då om en medarbetare hamnar i en särskilt svår sits under julen? Det finns ett antal lagrum som styr arbetsgivarens ansvar:

 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter: Arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam för medarbetarna, vilket också inkluderar risker kopplade till alkohol eller andra berusningsmedel.
 • Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren får inte diskriminera medarbetare som har alkoholproblem och ska se till att de får stöd och hjälp om de behöver det.
 • Personalhandbok: Arbetsgivaren ska i personalhandboken ha en tydlig policy samt rutiner som beskriver företagets hantering av medarbetare där det finns misstanke eller påvisade problem kopplade till alkohol/ droger.

Läs mer om: Varför är rehabilitering en lönsam strategi när det kommer till missbruk på arbetsplatsen!

Gåvor med alkohol under jul

Att ge julgåvor med alkohol kan vara riskfyllt och inom vissa branscher avråds arbetsgivaren från att göra detta. Byggföretaget tillsammans med Vit jul har gått ut och uppmanat alla arbetsgivare att välja andra gåvor till sina anställda. Genom att inte uppmana till alkoholkonsumtion uppfyller arbetsgivaren många av sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

Vikten av att främja en god arbetsmiljö

Att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen är avgörande eftersom arbetet utgör en stor del av våra liv. Att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga och säkra bidrar till deras engagemang och motivation, vilket i sin tur förbättrar prestationen. Ledarskapet spelar här en central roll genom att vara uppmärksamt och lyhört, och genom att agera proaktivt vid tecken på att medarbetare mår dåligt.

För att uppfylla kraven för det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att företaget följer en arbetsmiljöpolicy som minimerar risker för ohälsa och sjukdom. Denna policy bör vara en del av företagets övergripande strategi och vision. Samarbete inom organisationen är nyckeln till att uppnå en hälsosam arbetsmiljö.

Arbetsgivarens ansvar innefattar att ta hälsofrågor på allvar och att implementera tydliga policys och rutiner. Genom att skapa en säker och socialt tillitsfull miljö, visar företaget socialt ansvar och bidrar till personalens välbefinnande. Detta ökar personalens uppskattning och kan på lång sikt göra företaget mer attraktivt både internt och externt.

Om en arbetsgivare misstänker missbruksproblem hos en medarbetare, är det viktigt att ha en plan för att ta upp frågan och agera. Att anlita extern expertis och erbjuda diskreta tester kan vara effektiva åtgärder. Det är viktigt att fokusera på att eliminera missbruket, inte medarbetaren, samtidigt som arbetsgivaren håller sig uppdaterad om rehabiliteringsprocessen utan att onödigt mycket arbetstid går förlorad.

Hur man kan ha en säkrare och mer hälsosam julledighet?

Innan alla går på semester finns det all anledning för arbetsgivare att påtala och inte uppmuntra till ökad konsumtion. För att undvika negativa konsekvenser under julledigheten är det viktigt att vara medveten om riskerna och som medarbetare även ta ansvar för sin hälsa. Här är några tips:

 • Drick måttligt: Var medveten om hur mycket du dricker och drick inte mer än du tål. Undvik att bli berusad när barnen är med ur alla aspekter.
 • Var försiktig: Var extra försiktig när du deltar i aktiviteter som kan vara farliga om man är berusad, till exempel kallbad eller bastubad.
 • Var en förebild: Var en förebild för din omgivning genom att visa en ansvarsfull attityd till alkohol.
 • Sök hjälp: Sök hjälp om du, en medarbetare eller någon annan i din närhet har problem med alkohol. Arbetsgivaren har ett ansvar att erbjuda stöd och hjälp till medarbetare som behöver det.

Sammanfattning

Att dricka alkohol under julledigheten kan få negativa konsekvenser för hälsan och arbetslivet. Arbetsgivaren har ett ansvar för att förebygga och hantera alkoholproblem bland medarbetare enligt svensk lag. Men som arbetstagare har du ett långtgående eget ansvar att se till att inte agera på ett sådant sätt att det kan resultera i konsekvenser som påverkar din hälsa och relationer. Genom att vara medveten om riskerna och ta ansvar för sin egen hälsa kan man ha en säkrare och mer hälsosam semester.  Läs vår artikel om: Varför är rehabilitering en lönsam strategi när det kommer till missbruk på arbetsplatsen!

För mer information och hjälp

Access Duo

Albus Care

1177 Vårdguiden 

Alkohollinjen 

I Law:box hittar du även en checklista för rutiner vid skadligt bruk. Checklistan är mer än bara en handlingsplan, den är en del av ett omfattande stödsystem som erbjuder vägledning och resurser för att hjälpa en medarbetare genom hela processen av rehabilitering och återhämtning. Du hittar checklistan för nedladdning här.

Relaterat

 • Uppsägning på grund av sjukdom

  Uppsägning på grund av sjukdom

  Vet du vad som gäller för en uppsägning på grund av sjukdom? Får en sådan uppsägning genomföras? Föreställ dig en situation där en anställd på ett äldreboende, efter en olycka, blir beroende av rullstol. Denna förändring påverkar den anställdes förmåga att vårda patienterna, och behöver nu stöd av en kollega vid varje patientbesök. I denna…

 • Psykisk ohälsa i arbetslivet

  Psykisk ohälsa i arbetslivet

  – en växande utmaning på våra arbetsplatser I takt med att arbetsmarknaden förändras, där teknologiska framsteg och nya arbetsmetoder ständigt omformar våra arbetsmiljöer, framträder behovet av ett mer effektivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. På grund av denna utveckling, har även arbetsrelaterade hälsoproblem i Sverige förändrats. Tidigare låg fokus på fysiska hälsoproblem, för att idag vara mer…

 • Sjuk under julledigheten

  Sjuk under julledigheten

  Vad händer om du blir sjuk under julledigheten? Denna artikel kommer att gå igenom semesterlagens bestämmelser och dina rättigheter som anställd under din ledighet. Lär dig hur du navigerar situationer som sjukdom under julledigheten och hur du säkrar din välbehövliga vila. Få värdefull insikt om hur du hanterar dina semesterdagar och semesterlön när oförutsedda händelser…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev