AktuelltNyheterFortnox i samarbete med Fack:app!

Fortnox i samarbete med Fack:app!

Idag har Fack:app, din digitala rådgivare inom arbets- och arbetsmiljörätt börjat att säljas direkt från Fortnox App Market. Fack:app tar i och med detta samarbete, ytterligare ett viktigt steg i sin strategi att hjälpa fler små företag med sitt arbets- och arbetsmiljörättsliga arbete.

Genom att koppla ihop Fack:app med Fortnox kan ett mindre företag få en helt digital hjälp vad gäller arbets- och arbetsmiljörättsliga frågor. Inte bara att få lagrummen tolkade på ett lättförståeligt språk, utan även checklistor för vad du behöver tänka på. Därtill finns alla nödvändiga dokument tillgängliga som krävs för att genomföra olika aktiviteter på ett korrekt sätt. Synkroniseringen är helt sömlös vilket innebär att informationen synkas i båda riktningarna.

Eftersom både Fack:app och Fortnox delar målgrupp, dvs småföretag, gör denna integrering det möjligt för många fler kunder att få vetskap om vad Fack:app erbjuder.

Partnerskapet kring köp innebär att det nu är möjligt för kunder att köpa Fack:app direkt från Fortnox App Market genom några få klick. Som kund får man allt samlat på en och samma faktura från Fortnox. Partnerskapet innebär även att Fortnox får rätten att aktivt marknadsföra Fack:app till sina kunder.

”Vår vision är att göra det svåra enkelt! Säger Fack:app VD, Claudia Isaza Rivera. Många år av att lösa knepiga juridiska frågeställningar har lett fram till denna app. Vi är otroligt stolta över att kunna erbjuda en enkel lösning för dig med frågeställningar inom arbets- och arbetsmiljörätt. Vad vi gjort är att vi har samlat allt under ett och samma tak”

I slutänden kommer denna app att förenkla och effektivisera småföretagens vardag oavsett om frågan är kopplad till hur vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller hur vi genomför en omorganisation. Svaren på dina frågor har du med dig direkt i din ficka.

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev