Nyheter

Artiklar relaterat till

Nyheter

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

 • Vi presenterar: Law:box misskötsel

  Vi presenterar: Law:box misskötsel

  Under vår vintern lanserar vi våra abonnemang inom Law:box och idag presenterar vi Law:box misskötsel! Law:box misskötsel är en heltäckande lösning utformad för att effektivt hantera situationer av misskötsel på arbetsplatsen. Detta paket erbjuder en rad olika verktyg och resurser som är essentiella för alla arbetsgivare. Boxen fokuserar bland annat på checklistor som är skräddarsydda för…

 • Vi presenterar: Law:box arbetsanpassning och rehab

  Vi presenterar: Law:box arbetsanpassning och rehab

  Under vår vintern lanserar vi våra abonnemang inom Law:box och idag presenterar vi Law:box arbetsanpassning och rehab! Law:box arbetsanpassning och rehab inkluderar omfattande resurser som stödjer chefer och ledare i hanteringen av rehabilitering och arbetsanpassning. Bland dessa resurser hittar du policys relaterade till rehabilitering, frånvarohantering, samt hantering av alkohol- och drogrelaterade situationer. Dessa policys är utformade…

 • Vi presenterar: Law:box arbetsmiljö

  Vi presenterar: Law:box arbetsmiljö

  Under vår vintern lanserar vi våra abonnemang inom Law:box och idag presenterar vi Law:box arbetsmiljö. Law:box arbetsmiljö erbjuder lösningar för hantering och förbättring av arbetsmiljön, som omfattar flera olika verktyg och metoder. Bland dessa ingår checklistor som är avsedda för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Dessa checklistor hjälper till att bedöma och hantera allt från…

 • Vi presenterar: Law:Box Arbetsrätt

  Vi presenterar: Law:Box Arbetsrätt

  Under vintern lanserar vi våra abonnemang inom Law:Box och idag presenterar vi Law:Box Arbetsrätt. Vad ingår i Law:Box Arbetsrätt? Law:Box Arbetsrätt är ett omfattande verktyg utformat för att förenkla och effektivisera hanteringen av arbetsrättsliga frågor inom en organisation. Boxen är optimal för dig som chef eller HR-ansvarig som behöver ett extra stöd i din hantering…

 • Nya regler för arbetstid – Vad gäller nu?

  Nya regler för arbetstid – Vad gäller nu?

  Från och med den 1 oktober 2023 kommer en ny huvudregel beträffande dygnsvila bli gällande i svensk lagstiftning, Regeln innebär att alla anställda ska ha åtminstone 11 timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod, samt att varje arbetsperiod ska avslutas med en dygnsvila. Regeländringarna har sitt ursprung i EU-kommissionens kritik mot Sveriges kollektivavtal i kommun- och…

 • Rockbar möter stark kritik

  Rockbar möter stark kritik

  6 november 2022/028644 Efter att arbetsmiljöverket genomfört en inspektion av Rockbaren i Nyköping fick serveringen en rad anmärkningar. Verket konstaterande följande problem:Elinstallationerna saknar tillräcklig isolering vilket ökar risken för anställda att skada sig eller att det orsakar brand. Det saknas en lista på de kemiska ämne som används. Det finns ingen utrustning för första hjälpen.…

 • Kvinnor utsätts för kränkningar, skyddsombud agerar

  Kvinnor utsätts för kränkningar, skyddsombud agerar

  8 november 2022/063916 Unionens och IF Metalls skyddsombud uttryckte nyligen att personer i ledande ställning på kemiföretaget kemiföretaget Nouryon functional chemicals kränker personalen. De arbetstagare som främst utsätts för detta är kvinnorna på arbetsplatsen. Det har även framkommit att det råder en bestraffningsmiljö på bolaget som gör att arbetstagare har en stor rädsla för att…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev