AktuelltNyheterVi presenterar: Law:box misskötsel
lawbox misskötsel

Vi presenterar: Law:box misskötsel

Under vår vintern lanserar vi våra abonnemang inom Law:box och idag presenterar vi Law:box misskötsel!

Law:box misskötsel är en heltäckande lösning utformad för att effektivt hantera situationer av misskötsel på arbetsplatsen. Detta paket erbjuder en rad olika verktyg och resurser som är essentiella för alla arbetsgivare.

Boxen fokuserar bland annat på checklistor som är skräddarsydda för att hantera misskötsel på arbetsplatsen. Dessa checklistor är detaljerade och ger arbetsgivare en praktisk vägledning för att stegvis identifiera och hantera dessa problem. Detta inkluderar allt från att fastställa problemets natur till att implementera lämpliga åtgärder.

För situationer som kräver formell åtgärd, innehåller boxen även en uppsättning mallar för skriftliga varningar. Dessa mallar är utformade för att säkerställa att varje varning är juridiskt korrekt och överensstämmer med företagets interna policyer. Detta hjälper arbetsgivare att kommunicera sina bekymmer på ett tydligt och professionellt sätt.

När situationer kräver mer drastiska åtgärder, som uppsägning av personliga skäl, tillhandahåller paketet både mallar och checklistor för att hantera dessa processer. Dessa resurser ser till att allt går rätt till, från början till slut, och att alla nödvändiga juridiska och administrativa steg följs.

En annan viktig del av paketet är dokumentation och vägledning för att informera fackliga parter om uppsägningar. Denna aspekt är avgörande för att upprätthålla goda relationer med fackföreningar och säkerställa att alla lagliga krav och procedurer efterlevs korrekt.

För de allvarligaste fallen, där avsked är nödvändigt, inkluderar paketet juridiskt hållbara dokumentmallar. Dessa mallar hjälper arbetsgivare att genomföra avsked på ett rättvist och lagligt sätt, samtidigt som de minimerar risken för framtida tvister.

Paketet innehåller också mallar för överenskommelser som kan användas för att skapa avtal mellan arbetsgivare och anställda, antingen för att lösa en tvist eller för att avsluta en anställning på ett ömsesidigt överenskommet sätt.

Utöver dessa mallar och checklistor ingår också tillgång till tjänsterna fack:app och Fråga Experterna. Med fack:appen får arbetsgivare snabb och lättillgänglig information om fackliga frågor direkt i sin mobil. Fråga Experterna erbjuder personlig juridisk rådgivning, vilket är ovärderligt för att navigera i de komplexa situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis erbjuder Law:box misskötsel en omfattande uppsättning verktyg för att hantera arbetsrättsliga frågor. Det ger arbetsgivare de resurser de behöver för att hantera underprestation och misskötsel på ett effektivt, lagligt och rättvist sätt.

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev