Uppsägning

Artiklar relaterat till

Uppsägning

 • Arbetsbristschema

  Arbetsbristschema

  Denna processkarta guidar dig igenom den komplexa processen av arbetsbrist och uppsägning enligt svensk lagstiftning. Kartan är en detaljerad översikt över de olika stegen som en arbetsgivare måste följa vid dessa situationer, och inkluderar hänvisningar till relevanta paragrafer gällande lagar som bland annat MBL och LAS.

 • Besked om uppsägning pga personliga skäl

  Besked om uppsägning pga personliga skäl

  Denna mall för besked om uppsägning pga personliga skäl är ett juridiskt dokument som arbetsgivare kan använda när de behöver avsluta en anställdas anställningsavtal. Dokumentet är utformat för att följa lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och ger en strukturerad ram för att meddela uppsägning på ett sätt som är rättvist och enligt gällande rätt.

 • Checklista överenskommelse

  Checklista överenskommelse

  Denna checklista guidar dig igenom processen att avsluta en anställning genom överenskommelse. Checklistan innefattar riktlinjer för hur man upprättar ett korrekt avtal enligt avtalslagen, tar hänsyn till kostnader och ersättningar, och ger även information om hur man hanterar överlämning av arbetsuppgifter och företagstillgångar. Den täcker också extern och intern kommunikation för att säkerställa att organisationen…

 • Handlingsplan mot misskötsel

  Handlingsplan mot misskötsel

  Denna handlingsplan mot misskötsel är utvecklad för att hantera och förebygga misskötsamhet inom en organisation och syftar till att skapa klara riktlinjer och processer för att identifiera, utreda och åtgärda misskötsel bland anställda.

 • Överenskommelse mall

  Överenskommelse mall

  Denna överenskommelse mall formaliserar avslutet av en anställning på ett korrekt och rättssäkert sätt och säkerställer att alla juridiska aspekter och ömsesidiga överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare är täckta.

 • Processen vid arbetsbrist

  Processen vid arbetsbrist

  Denna mall för processen vid arbetsbrist är en detaljerad guide utformad för att stödja arbetsgivare genom processen för uppsägning vid arbetsbrist. Det är ett verktyg för chefer som syftar till att hantera dessa situationer på ett korrekt sätt.

 • Uppsägning p.g.a. arbetsbrist steg för steg

  Uppsägning p.g.a. arbetsbrist steg för steg

  Denna checklista hanterar uppsägningar på grund av arbetsbrist steg för steg. Den hjälper arbetsgivare i varje kritiskt steg och säkerställer att processen sker i enlighet med svensk arbetsrätt och omfattar lagstadgade krav.

 • Vägledning uppsägning på grund av arbetsbrist

  Vägledning uppsägning på grund av arbetsbrist

  Vägledning uppsägning på grund av arbetsbrist guidar arbetsgivaren genom processen vid en uppsägning på grund av arbetsbrist och säkerställer efterlevnad av arbetsrättsliga lagar och regler.

 • Avsked – checklista

  Avsked – checklista

  Checklistan är ett vägledande verktyg som erbjuder en klar och effektiv översikt över alla nödvändiga steg för att avsluta en anställning, samtidigt som det garanterar rättvis och laglig behandling för alla inblandade parter.

 • Rutinkarta vid avsked

  Rutinkarta vid avsked

  En detaljerad beskrivning av processen från misstanke om misskötsel till beslut om avsked. Processkartan tillhandahåller en steg-för-steg guide enligt 7 § LAS.

 • Varsel till de fackliga vid avsked

  Varsel till de fackliga vid avsked

  Denna mall är avsedd för arbetsgivare att meddela om avsked till en medarbetares fackliga företrädare. Mallen säkerställer en tydlig översikt över alla relevanta detaljer kring uppsägningen och ser till att båda parter är medvetna om och överens om processen.

Dokument relaterat till

Uppsägning

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev