Misskötsel

Artiklar relaterat till

Misskötsel

 • Handlingsplan mot misskötsel

  Handlingsplan mot misskötsel

  Denna handlingsplan mot misskötsel är utvecklad för att hantera och förebygga misskötsamhet inom en organisation och syftar till att skapa klara riktlinjer och processer för att identifiera, utreda och åtgärda misskötsel bland anställda.

 • Medvetandegörande vid misskötsel

  Medvetandegörande vid misskötsel

  Denna mall för medvetandegörande vid misskötsel syftar till att påminna anställda hos företaget om deras ansvar och förväntningar i arbetsmiljön. Det är ett verktyg för att stärka förståelsen för det ömsesidiga förtroendet som utgör grunden för anställningsförhållandet, utöver de formella avtal som finns.

 • Avsked – checklista

  Avsked – checklista

  Checklistan är ett vägledande verktyg som erbjuder en klar och effektiv översikt över alla nödvändiga steg för att avsluta en anställning, samtidigt som det garanterar rättvis och laglig behandling för alla inblandade parter.

 • Avskedsprocessen

  Avskedsprocessen

  En guide som illustrerar tidslinjen och de steg en arbetsgivare bör följa när de står inför situationen att avskeda en anställd enligt ”2 månaders-regeln”.

 • Inför en utredning av kränkande särbehandling

  Inför en utredning av kränkande särbehandling

  Denna checklista hjälper dig vid en utredning av kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen och säkerställer efterlevnad av den svenska arbetsrätten och arbetsmiljölagstiftningen. Dokument erbjuder en tydlig och metodisk ram för att genomföra utredningar på ett objektivt och rättssäkert sätt.

 • Korrigeringssamtal

  Korrigeringssamtal

  Denna mall är ett verktyg för varje chef som står inför utmaningen att hantera svåra korrigeringssamtal med anställda. Den är utformad för att vägleda chefer genom processen av samtal relaterade till misskötsamhet, samarbetssvårigheter, och andra personliga omständigheter som kräver uppmärksamhet.

 • Rutinkarta vid avsked

  Rutinkarta vid avsked

  En detaljerad beskrivning av processen från misstanke om misskötsel till beslut om avsked. Processkartan tillhandahåller en steg-för-steg guide enligt 7 § LAS.

 • Underrättelse om avsked

  Underrättelse om avsked

  En officiell underrättelse om avsked från arbetsgivare till arbetstagare. Dokumentet är utformat för att tydligt och transparent informera den anställde om arbetsgivarens avsikt att avskeda honom eller henne.

 • Varsel till de fackliga vid avsked

  Varsel till de fackliga vid avsked

  Denna mall är avsedd för arbetsgivare att meddela om avsked till en medarbetares fackliga företrädare. Mallen säkerställer en tydlig översikt över alla relevanta detaljer kring uppsägningen och ser till att båda parter är medvetna om och överens om processen.

Dokument relaterat till

Misskötsel

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev